Farské oznamy

LITURGICKÝ PREHĽAD. TÝŽDŇA

Pondelok27.11.23Féria
Utorok28.11.23Féria
Streda29.11.23Féria
Štvrtok30.11.23SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok
Piatok01.11.23O najsvätejšom Srdci Ježišovho, votívna omša
Sobota02.11.23Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa03.11.23PRVÁ ADVENTNÁ OMŠA (ROK „B“)

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok27.11.23Bzenica:           17:00+ Anna a Štefan Vanko
Utorok28.11.23Bukovina:        17:00+ Anna a Anton Kašša
Streda29.11.23Bzenica:           17:00+ rod. Kubíková
Štvrtok30.11.23Záhorčie:         17:00na úmysel
Piatok01.11.23Bzenica:           17:00+ z r. Považan, Zábudlej, Kabinovej a Jasenák
Sobota02.11.23Bzenica:             7:30+ Jozef a Františka
Nedeľa03.11.23Bzenica:             9:00
Záhorčie:         10:45
za veriacich farnosti
na úmysel

OZNAMY

  • Sviatosť zmierenia môžeme prijať pred sv. omšami najlepšie vo všedné časti.
  • Chorých navštívim so sv. prijímaním v piatok od 9.00. 
  • V piatok bude stretnutie  k sviatosti birmovania. Začína sv. omšou o 17.00. 
  • V sobotu 2. decembra o 14.00 vo fare bude stretnutie rodičov detí v príprave k prijímaniu Eucharistie (1. sv. prijímaniu).
  • Rádio Mária zaslalo zdarma bulletin s adventnými inšpiráciami,  dostupný aj na www.radiomaria.sk/archivold/dvojmesacnik.
  • Bulletin k Roku kresťanskej kultúry k 1160. výročiu príchodu vierozvestov na naše územie si môžeme vziať vzadu.
  • Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 1. 
  • V jesennej zbierke na seminaristov ste venovali v Bzenici 220 Eur a v Záhorčí 45 Eur. Budúcu nedeľu máme na Slovensku zbierku na charitu.

Mgr. Oliver Černák, mob. tel.: O2: 0918 244 407

farnosť Bzenica – tel. 0909 250 814, bzenica@fara.sk

č. účtu: SK70 0900 0000 0000 7433 6148

Krížová cesta na Sobotišti

V sviatok Povýšenia kríža, 14.9.2023, sa na Sobotišti uskutočnila pobožnosť krížovej cesty.

Rozpis lektorov vo farskom kostole sv. Alžbety v Bzenici

Dátum / Deň1. čítanie2. čítanieProsby
3. december 2023
1. adventná nedeľa 

Varsová

Kliman st.

Olajec
8. december 2023
Nepoškvrnené počatie
preblahoslavenej Panny Márie

Jančová

Jančo

Čížiková
10. december 2023
2. adventná nedeľa

Hromádková

Kliman ml.

Šlosiarik ml.
17. december 2023
3. adventná nedeľa

Borošová

Štefanča

Kliman ml.
24. december 2023
4. adventná nedeľa

Debnárová

Debnár

Kliman st.
25. december 2023
Narodenie Pána – vo svätej noci 

Olajec

Kubík

Varsová
25. december 2023
Narodenie pána

Varsová

Kliman st.

Olajec
26. december 2023
Sv. Štefan prvý mučeník

Hromádková


Kliman ml.
31.december 2023
Nedeľa Svätá rodina – Ježiš, Mária a Jozef

Jančová

Jančo

Čížiková
január 2024
Panny Márie Bohorodičky  

Borošová

Štefanča

Kliman ml.
6. január 2024
Zjavenie Pána

Debnárová

Debnár

Jančo
7. január 2024
Nedeľa

Olajec

Kubík

Varsová
14. január 2024
Nedeľa

Varsová

Kliman st.

Olajec