Dobrovoľný hasičský zbor

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 21.3.2023 schválilo zámer znovuvytvorenia dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. Dňa 28.2.2024 bol dobrovoľný hasičský zbor v našej obci zriadený.