Farské oznamy

LITURGICKÝ PREHĽAD TÝŽDŇA

Pondelok25.09.23Féria
Utorok26.09.23Féria
Streda27.09.23Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Štvrtok28.09.23Féria
Piatok29.09.23SV.MICHALA,GABRIELA A RAFAELA,ARCHANJELOV, sviatok
Sobota30.09.23Sv. Hieronyma, kňaza, spomienka
Nedeľa01.10.23DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok25.09.23Bukovina:        18:00na úmysel
Utorok26.09.23Bzenica:           18:00+ rodičia a st.r. z r.Borošovej,Repaskej, Rudolf
Streda27.09.23
Štvrtok28.09.23Záhorčie:         18:00na úmysel
Piatok29.09.23Bzenica:           18:00++ z r. Stanislava Klimana
Sobota30.09.23
Nedeľa01.10.23Bzenica:            9:00
Záhorčie:         10:45
na úmysel
za veriacich farnosti

OZNAMY

  • Príprava k sviatosti birmovania pokračuje v piatok. Sv. omša je o 18.00.
  • Príprava k prijímaniu Eucharistie (počnúc 1. sv. prijímaním) začína od žiakov 3. ročníka.
  • Sviatosť zmierenia môžeme prijať pred sv. omšami vo všedné dni.
  • V októbri sa častejšie modlievame posvätný ruženec ako evanjeliovú modlitbu, rozjímame nad príslušným tajomstvom. K získaniu úplných odpustkov sa vyžaduje súvislých päť desiatkov.
  • Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 1. 
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku pre potreby farnosti.

Mgr. Oliver Černák, mob. tel.: O2: 0918 244 407

farnosť Bzenica – tel. 0909 250 814, bzenica@fara.sk

č. účtu: SK70 0900 0000 0000 7433 6148

Krížová cesta na Sobotišti

V sviatok Povýšenia kríža, 14.9.2023, sa na Sobotišti uskutočnila pobožnosť krížovej cesty.

Rozpis lektorov vo farskom kostole sv. Alžbety v Bzenici

Dátum / Deň1. čítanie2. čítanieProsby
24. september 2023
Nedeľa

Varsová

Kliman st.

Olajec
1. október 2023
Nedeľa

Hromádková

Kliman ml.

Šlosiarik ml.
8. október 2023
Nedeľa

Jančová

Jančo

Čížiková
15. október 2023
Nedeľa 

Borošová

Štefanča

Kliman ml.
22. október 2023
Nedeľa

Debnárová

Debnár

Kliman st.
29. október 2023
Nedeľa

Olajec

Kubík

Varsová
november 2023
Všetkých svätých

Varsová

Kliman st.

Olajec
november 2023
Všetkých verných zosnulých

Jančová

Jančo

Čížiková
5. november 2023
Nedeľa

Hromádková

Kliman ml.

Šlosiarik ml.
12. november 2023
Nedeľa

Borošová

Štefanča

Kliman ml.