Farské oznamy

LITURGICKÝ PREHĽAD. TÝŽDŇA

Pondelok26.02.24Féria
Utorok27.02.24Féria
Streda28.02.24Féria
Štvrtok29.02.24Féria
Piatok01.03.24Féria
Sobota02.03.24Féria
Nedeľa03.03.24TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok26.02.24Bzenica:             6:30na úmysel ordinára
Utorok27.02.24Bukovina:        17:00+ Jozef Tužinský a Janka
Streda28.02.24Bzenica:           17:00+ Milan Harach (20.výr.)
Štvrtok29.02.24Záhorčie:         14:00na úmysel
Piatok01.03.24Bzenica:           17:00za vernosť budúcich novokňazov
Sobota02.03.24Bzenica:             7:30+ rodičia Jozef a Paulína
Nedeľa03.03.24Bzenica:             9:00
Záhorčie:         10:45
za veriacich farnosti
na úmysel

OZNAMY

 • Sviatosť zmierenia môžeme prijať pred sv. omšami najlepšie vo všedné dni.
 • Chorých navštívim so sv. prijímaním už vo štvrtok od 9.00.
 • V piatok o 10.00 bude pri Bánovciach pochovaný bývalý žiarsky dekan d.p. Ján Minárik.
 • Telesne zdatní sa môžu registrovať na Extrémnu krížovú cestu, ktorá začína sv. omšou 22. marca vo Zvolene a končí v Banskej Bystrici. Viac na www.ekc.sk, alebo na nástenke.
 • V piatok pred sv. omšou bude od 16.15 krížová cesta (v nedeľu o 15.00). Po sv. prijímaní sa modlíme Dobrý a preláskavý Ježišu, môžeme získať v stave milosti úplné odpustky.
 • Po sv. omši v piatok pokračuje stretnutie v príprave k sviatosti birmovania. 
 • V sobotu o 14.00 bude stretnutie rodičov a detí v príprave k prijímaniu Eucharistie.
 • Pôstna krabička: pre biednych v Ugande a Rwande.
 • Pomoc trpiacej Cirkvi ACN pozýva k Pôstu  pre Ukrajinu (poznačených cca 80% obyvateľstva). Viac na bulletine.
 • Od piatku 22. marca najskôr od 14.30 do Palmovej nedele 24. marca bude v Banskej Bystrici tzv. Kvetný víkend s mladými diecézy aj s účasťou otca biskupa.
 • Dekanát Bojnice pozýva na púť do Medžugoria od 12. do 18. mája. Pre 5 záujemcov by sa zastavil autobus u nás. Viac na nástenke, kontakt na p. Svitka.
 • Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 1. Ďakujeme aj predchádzajúcej skupine.
 • Minulú nedeľu v zbierke na charitu ste venovali v Bzenici 160 Eur a v Záhorčí 80 Eur. Pán Boh zaplať.

Mgr. Oliver Černák, mob. tel.: O2: 0918 244 407

farnosť Bzenica – tel. 0909 250 814, bzenica@fara.sk

č. účtu: SK70 0900 0000 0000 7433 6148

Rozpis lektorov vo farskom kostole sv. Alžbety v Bzenici

Dátum / Deň1. čítanie2. čítanieProsby
3. marec  2024
3. pôstna nedeľa

Jančová

Jančo

Čížiková
10. marec  2024
4. pôstna nedeľa

Hromádková

Kliman ml.

Šlosiarik ml.
17. marec 2024
5. pôstna nedeľa 

Borošová

Štefanča

Kliman ml.
24. marec 2024
Nedeľa – Palmová nedeľaNedeľa utrpenia pána

Debnárová

Debnár

Jančo
28. marec 2024
Zelený štvrtok

Olajec

Kubík

Varsová
29. marec 2024
Veľký piatok

Varsová

Kliman st.

Olajec
30. marec 2024
Biela sobota


Kubík

Varsová
31. marec 2024
Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Hromádková

Kliman ml.

Šlosiarik ml.
1. apríl 2024
Veľkonočný pondelok

Borošová

Kliman st.
7. apríl 2024
2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Jančová

Jančo

Čížiková
14. apríl 2024
3. veľkonočná nedeľa

Hromádková

Kliman ml.

Šlosiarik ml.
21. apríl 2024
4. veľkonočná nedeľa 

Borošová

Štefanča

Kliman ml.
28. apríl 2024
5. veľkonočná nedeľa

Debnárová

Debnár

Kliman st.
5. máj 2024
6. veľkonočná nedeľa

Olajec

Kubík

Varsová

Krížová cesta na Sobotišti

V sviatok Povýšenia kríža, 14.9.2023, sa na Sobotišti uskutočnila pobožnosť krížovej cesty.