Folklórna skupina

Vznik folklórnej skupiny sa datuje do roku 1975, údajne sa tak stalo v motoreste v Liptovskej osade známemu najmä kvôli bryndzovým haluškám. Cieľom nadšencov z našej obce, vedených predovšetkým Lackom Jasenákom a Ferkom Kmeťom, bolo pripomenúť si a aspoň na chvíľu oživiť tradície, minulosť, umenie a spôsob života, ktorí mnohí poznali ešte zo svojho detstva, aby sa táto časť bohatstva nášho národa nestratila v zabudnutí. Pásma ako “Svadba”, “Odchod na žatvu” či “Rok na dedine” prinášali zábavu i poučenie mnohým návštevníkom vystúpení skupiny, či už na domácom javisku v Kultúrnom dome Andreja kmeťa v Bzenici, alebo inde.

V časoch svojej najväčšej slávy folklórna skupina nahrávala piesne pre Slovenský rozhlas, vystupovala na festivaloch vo Východnej či Myjave. Mladší si zas môžu spomenúť na Juhoslovenské folklórne slávnosti či na slávnostné otvorenie školského roku v Revúcej.

Od roku 1991 si jej členovia pravidelne pripomínajú nášho rodáka, kňaza a vedca Andreja Kmeťa.

Po roku 2000, kvôli úmrtiu oboch vedúcich skupiny, ale aj kvôli demografickým dôvodom, sa aktivity vyvíjané skupinou znížili. Našou snahou však je tento trend zvrátiť, že je to možné, potvrdila spomienková slávnosť konaná 12.2.2023 k 115.-temu výročiu smrti Andreja Kmeťa