Kostoly a sakrálne pamiatky

Farský kostol sv. Alžbety Uhorskej v Bzenici

Kostol Panny Márie v Bukovine

Kaplnka Panny Márie v Záhorčí

Kaplnka Povýšena kríža v Bzenici

Krížová cesta V Bzenici

Socha sv. Jána

Kríž nad Bukovinou