Materská škola

Materskú škola Lipka nájdete v centrálnej časti Bzenice pri kostole v budove bývalej základnej školy na adrese Bzenica 193. Jej školský poriadok si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Zoznam aktivít materskej školy v školskom roku 2023/2024


Jesenný zber úrody v materskej škole

Medzinárodný deň čokolády v materskej škole

Dni športu v materskej škole

Výroba a púšťanie šarkanov

Deň jablka

Október – mesiac úcty k starším

Simsalala

Mikuláš v našej materskej škole

Vykrajovanie mikulášskych keksíkov a výroba ozdôb

Príprava na karneval

Karneval v materskej škole

Deň otvorených dverí ZŠ Vyhne

Návšteva obecnej knižnice

Sadenie žitka

Návšteva ovčej farmy

Maľovanie veľkonočných vajíčok

Deň otvorených dverí ZŠ Hliník nad Hronom

Pletenie korbáčov

Výlet Špania Dolina