Materská škola

Materskú škola Lipka nájdete v centrálnej časti Bzenice pri kostole v budove bývalej základnej školy na adrese Bzenica 193. Jej školský poriadok si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Zoznam aktivít materskej školy v školskom roku 2023/2024

Prvá aktivita: Jesenný zber úrody v materskej škole

Druhá aktivita: Medzinárodný deň čokolády v materskej škole.

Tretia aktivita: Dni športu v materskej škole

Štvrtá aktivita: Výroba a púšťanie šarkanov

Piata aktivita: Deň jablka

Šiesta aktivita: Október – mesiac úcty k starším