Obecná knižnica

Obecnú knižnicu nájdete na prízemí budovy bývalej školy v strede Bzenice. Poskytuje služby (najmä výpožičky kníh) všetkým občanom obce. Otvorená je na požiadanie, treba sa dohodnúť s pani Dankovou (predsedkyňou klubu seniorov) alebo s pani Martinou Olajcovou, prípadne osloviť obecný úrad.

V roku 2023 sme získali dotáciu z Fondu pre podporu umenia na akvizíciu knižničných titulov a vďaka nej sme jej knižničný fond doplnili celkovo o 108 kníh. Medzi nimi nájdete napríklad i nasledovné tituly:

Dominik Dán je populárny slovenský autor detektívok. Počet jeho predaných kníh už prekonal jeden milión. Autorova identita je predmetom vášnivých diskusií, ako bývalý kriminalista však prináša v svojich knihách pohľad spisovateľa i odborníka. V našej knižnici už nájdete celú kolekciu jeho kníh.

Rodák z neďalekej Banskej Štiavnice, Juraj Červenák sa stal najvýznamnejším slovenským autorom fantasy literatúry. V našej knižnici nájdete všetky knihy jeho cyklu Černokňažník i Bohatier.

Kto by ešte nepočul o príbehoch mladého čarodejníka Harryho Pottera? Populárnej sérii filmov predchádzala séria kníh, o ktorej sa hovorí, že naučila deti čítať. Ak ste knihy ešte nečítali, a chcete vedieť, čo všetko z nich sa do filmov nezmestilo, naša knižnica môže byť pre vás tá správna adresa.

V klasickom diele z obdobia prvej českoskovenskej republiky zobrazuje Janko Jesenský spoločenské vzťahy a politickú situáciu v malom slovenskom meste.

Značnú časť akvizícií našej knižnice tvoria knihy určené pre našich najmenších spoluobčanov, napríklad i táto od Petra Nagya a Zuzany Smatanovej.

Kniha Prezident – Dvadsať dní na prežite opisuje strhujúci súboj novozvoleného prezidenta s premiérom, ktorého prezidentské ambície ostali nenaplnené. Politický triler sa odohráva na pozadí vzrastajúceho napätia a vypuknutej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.Vzájomný konflikt medzi premiérom, ktorý túži ovládať krajinu, a prezidentom narastá a vyústi až do tragédie.