Obecné komisie

Finančná komisia

Ing. Alžbeta Klimanova – predsedkyňa

Ing. Lenka Urgelová

Ing. Andrej Kmeť

Kultúrno-športová komisia

Ján Pittner – predseda

Mgr. Peter Šlosiarik

Mgr. Ján Kliman

Jaroslav Kopčan

Komisia ochrany verejného poriadku

Jakub Olajec – predseda

Juraj Kmeť

Ľudovít Černák ml.

Stavebná komisia

Ing. Lukáš Varsa – predseda

Ing. Michal Fronk

Roman Schwarcbacher