História obce

Autor: Martin Dekýš <(at)>, Téma: História, Vydané dňa: 06. 09. 2007

Obec Bzenica sa prvý krát spomína v historických záznamoch v roku 1075 pod menom Gronzucha. V roku 1124 nájdeme dedinku v listinách pod menom Boznica. Od roku 1326 nesie názov Bzenica ... товары оптом в украине

Obec Bzenica sa prvý krát spomína v historických záznamoch v roku 1075 pod menom Gronzucha. V roku 1124 nájdeme dedinku v listinách pod menom Boznica. Od roku 1326 nesie názov Bzenica. O jej dávnejšom osídlení však svedčia archeologické nálezy v chotári osobitne na vrchu Sobotište, kde preukázali prítomnosť dávneho keltského pohrebiska. Dedinka leží v srdci nádhernej kotliny, ktorej stredom preteká rieka Hron. Okolie obce je zaujímavé blízkou zrúcaninou hradu Revište. Patrí do Tekovskej župy. Obyvatelia sa od nepamäti zaoberali poľnohospodárstvom a povozníctvom, neskôr i prácou v kameňolomoch a pltníctvom po Hrone. Časti obce tvoria i Bukovina, Záhorčie a Stupy. Bzenica je rodiskom mnohých vzácnych osobností slovenskej histórie. V minulosti mala šťastie na dobrých učiteľov ako bol Ján Gubriansky (prispievateľ so Slovenských novín), Peter Lojek (člen Matice Slovenskej) a Jozef Hugolín (priekopník slovenskej paleontológie). Významným článkom kultúrneho života obce bolo aj ochotnícke divadlo, ktoré sa traduje v obci od roku 1923. Do povedomia sa zapísalo meno Petra Lojeka a jeho syna Jozefa Lojeka, na ktorých prácu úspešne nadviazali učitelia Norbert Barbier (autor libreta prvej detskej opery na svete – Jurkov sen), Imrich Korgó, Mikuláš Kollár v Bukovine, Ján Križan a Alžbeta Bačarková. Učiteľ Martin Sobek bol členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti rovnako ako miestny farár Anton Veselovský. Zo Bzenice pochádza prominentný advokát JUDr. Barnabáš Lojek, jeho dcéra F. Lojeková, je bývalá primabalerína Slovenského národného divadla v Bratislave. Bývalá primabalerína vydala pamäti svojho otca
Avšak najvýznamnejšou osobnosťou je Andrej Kmeť – archeológ, botanik, národopisec, člen Matice slovenskej, zakladateľ a prvý predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Kultúrny dom je v obci od r. 1959. Od svojho otvorenia nesie meno Andreja Kmeťa. Je na ňom pamätná tabula i busta A. Kmeťa od akademického sochára Jozefa Pospíšila. Od roku 1976 pracuje miestna folklórna skupina, ktorá mnohokrát účinkovala na festivaloch v Detve, vo Východnej atď.