Kultúra

Autor: Martin Dekýš <(at)>, Téma: Kultúra, Vydané dňa: 06. 09. 2007

Kultúra u nás ...

Z pohľadu stavu kultúry a sociálnej infraštruktúry možno konštatovať, že obec je pomerne dobre vybavená. Má obecnú knižnicu, kultúrny dom. Kultúrny dom Andreja Kmeťa je kapacitne vyhovujúci pre cca 150 návštevníkov. Nachádza sa v jednej budove s obecným úradom. Budova bola postavená v roku 1959. Vo Bzenici s v priebehu roka uskutočňujú rôzne kultúrne akcie ako napr. Ples Sv. Alžbety, Maškarný ples, Hodová zábava, Stretnutie generácii, Silvestrovská zábava .... V obci už niekoľko rokov úspešne funguje spevokol rodičov a detí, ktorý vedie Mária Kmeťová