Bzenex

Autor: Martin Dekýš <(at)>, Téma: Bzenex, Vydané dňa: 06. 09. 2007

Spoločnosť s ručením obmedzeným Bzenex vznikla 1. 2. 2007 zápisom do Obchodného registra.

Spoločnosť s ručením obmedzeným Bzenex vznikla 1. 2. 2007 zápisom do Obchodného registra. Jediným spoločníkom je obec Bzenica. Kontakt: Bzenex. s. r. o. Bzenica 198 966 01 T. č. 045/676 91 52 E-mail: bzenex@slovanet.sk Predmetom činnosti Bzenexu je: * kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu volných živností * kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovatelom živností (velkoobchod) v rozsahu volných živností * predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov * predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál * sprostredkovanie obchodu v rozsahu volnej živnosti * prenájom hnutelných vecí v rozsahu volnej živnosti * vedenie úctovnej evidencie * administratívne práce * kopírovacie a rozmnožovacie služby * reklamná a propagacná cinnost v rozsahu volnej živnosti * prevádzkovanie športových zariadení * organizovanie kultúrnych, spolocenských a športových podujatí * zváracské práce * demolácia, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy * obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie * skladovanie tovarov s výnimkou verejných skladov * neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodica * nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla * obsluha (vedenie) cudzieho motorového vozidla * práce so špeciálnymi mechanizmami * pilcícke a povoznícke služby * údržba ciest a komunikácií - letná a zimná * výsadba lesných stromcekov, uhadzovanie haluziny, okopávanie stromcekov, vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich drevín * upratovacie práce * podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpecnými odpadmi