Vodovod Záhorčie

Autor: administrator <admin(at)bzenica.sk>, Téma: Samospráva, Vydané dňa: 13. 08. 2009

Výzva na predkladanie ponúk

V prílohe tohoto článku nájdete výzvu na predkladanie ponúk pre akciu: Rekonštrukcia vodovodu Bzenica – časť Záhorčie

V Bzenici 13.8.2009

Jozef Dekýš

Výzva text