OZNAM - Voľba kontrolóra obce

Autor: administrator <admin(at)bzenica.sk>, Téma: Samospráva, Vydané dňa: 07. 02. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Bzenici vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Bzenica, ktorá sa bude konať v rámci zasadnutia OZ v mesiaci február. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14.02.2011. 2011, vrátane, do 12.00 hod.

OZNAM otvoriť