Oznam o pripomienkovaní zámeru - vypracovanie správy

Autor: administrator <admin(at)bzenica.sk>, Téma: Samospráva, Vydané dňa: 14. 06. 2013Zámer navrhovateľa Bzenex BMP s.r.o. k navrhovanej činnosti: "Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, skládka odpadov Bzenica - Uhlisko". Oznámenie MŽP SR k potrebe vypracovania správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Oznam otvoriť

Ak by nastali pri prehliadaní nejaké problémy, kontaktujte ma na adrese admin(zavináč)bzenica.sk
Súbor je uložený vo formáte pdf. Voľnú verziu prehliadača si možete sťiahnúť tu