OZNAM - Voľba kontrolóra obce

Autor: administrator <admin(at)bzenica.sk>, Téma: Samospráva, Vydané dňa: 12. 02. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Bzenici vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Bzenica, ktorá sa bude konať dňa 8.04.2015 Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 24.03.2015, vrátane, do 15.00 hod. na OU Bzenica

Oznam otvoriť