OZNAM - Voľba kontrolóra obce - výsledky

Autor: administrator <admin(at)bzenica.sk>, Téma: Samospráva, Vydané dňa: 10. 04. 2015

Zverejnenie výsledkov voľby kontrolóra obce Bzenica.

Volieb sa zúčastnili nasledovní kandidáti: Gloria Jeans
Bc. Jaroslav Balko
Jozef Mikuláš
Ing. Lucia Borošová
Ing. Elena Ďurovičová


Глория Джинс Výsledky prvého kola volieb:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov - 7
Počet platných hlasov - 6, jeden lístok nebol vyplnený

Bc. Jaroslav Balko - 3 hlasy
Jozef Mikuláš - 2 hlasy
Ing. Lucia Borošová - 1 hlas
Ing. Elena Ďurovičová - 0 hlasov

Keďže ani jeden kandidát nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľba sa opakovala v druhom kole. Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti z najvyšším počtom hlasov z prvého kola.

Výsledky druhého kola volieb:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov - 7
Počet platných hlasov - 7

Bc. Jaroslav Balko - 5 hlasov
Jozef Mikuláš - 2 hlasy

Za kontrolóra obce Bzenica bol zvolený Bc. Jaroslav Balko.