Symboly obce

Vlajka

Vlajka obce má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, žltého, bieleho, žltého, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Erb

Erb obce odkazuje na poľnohospodárske tradície našej obce.

Pečať