Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Príkaz prednostu Okresného úradu Banské Bystrica o vyhlásení mimoriadnej situácie

Oznámenie o začatí stavebného konania

Rozhodnutie vo veci návrhu na umiestnenie stavby

Zverejnenie informácií – povinnosti vlastníka malej čistiarne odpadových vôd

Riešenie migračných výziev v obci Bzenica