Úradná tabuľa

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Viktor Debnár zvoláva dňa 20.9.2023 o 15:30 obecné zastupiteľstvo. Všetci ste srdečne pozvaní.

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Zverejnenie informácií v súvislosti s parlamentnými voľbami 2023

1. Obec Bzenica, Obecný úrad zverejňuje,  že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Bzenici, pre Voľby do národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia 30.09.2023, môžu politické strany  doručiť  na emailovú adresu bzenica@bzenica.sk.

2. Obecný úrad v Bzenici oznamuje, že hlasovacie preukazy sa vydávajú v úradných hodinách obce.