Wifi pre teba

Prijímateľ: Obec Bzenica


Wifi pre Teba
 

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Výška poskytnutého NFP: 14 250 EUR

Projekt je spolufinancovaný európskou úniou

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071AJY7
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Prijímateľ: Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica
Miesto realizácie: Obec Bzenica
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €
Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Kultúrny dom
  2. Park pri poštovom stredisku
  3. Dom smútku Bzenica
  4. Futbalové ihrisko Bzenica
  5. Oddychová zóna
  6. Pri dome s.č.252
  7. Bukovina
  8. Autobusová zastávka
  9. Verejné priestranstvo
  10. Cesta na Vyhne

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 18.04.2023 úspešne zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy a výstavby SR: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk