Klub seniorov

V obci pôsobí Klub seniorov Bzenica, nájdete ho v budove bývalej školy v centre Bzenice. Svojim členom ponúka možnosť stretnutia v každú stredu a sobotu od mája do októbra v časoch od 14:00 do 17:00, počas výročných schôdzí aj zábavu pri speve a tanci (sestry Bacmaňákové, Rádius, P. Laták a iní), zájazdy na kultúrne podujatia a výlety (splav Dunajca a účasť na stretnutí Goralov v Červenom Kameni), stretnutia pri guláši v lete na Záhorčí, stretnutie na MDŽ, Silvestrovskú kapustnicu či malý narodeninový darček pre každého člena. Klub seniorov má 76 členov (platné k 30.4.2023). V obci pôsobí od 12.1.2018.

Vedenie klubu

A. Danková – predsedkyňa

E. Kmeťová – podpredsedkyňa

Ž. Trubenová – kultúrna referentka

H. Kaššová – pokladníčka

J. Kmeť – kontrolór

Voľby vedenia sa konajú každé dva roky.

Financovanie

príspevok z rozpočtu obce

členský príspevok vo výške 7€

dobrovoľné príspevky a sponzorské na číslo účtu SK71 0900 0000 0051 4374 5571

2 percentá dane s príjmu – v príslušnom tlačive uveďťe Názov “KLUB SENIOROV BZENICA”, adresa “966 01 BZENICA 193” a IČO 51417596.