Nové detské ihrisko na Bobišti

V Bzenici na Bobišti (nová ulica) vyrástlo nové detské ihrisko, vaše ratoleti ho už naplno využívať. A nezabúdajte, za bezpečnosť detí na ihrisku zodpovedajú ich zákonní zástupcovia